HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LMS - BUH

Hướng dẫn sử dụng Lms - Buh (Dành cho sinh viên)

Hướng dẫn sử dụng Lms - Buh (Dành cho sinh viên)

Bởi Binh Nguyen Quoc -
Number of replies: 0

- Sinh viên đăng nhập vào trang học trực tuyến bằng tài khoản của trang online.buh.edu.vn

Xem hướng dẫn học trực tuyến tại: http://lms.buh.edu.vn/course/view.php?id=1524