HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LMS - BUH

HỌC LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP

Bởi Binh Nguyen Quoc -

Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng thông báo

Khoá ôn tập được tổ chức trên BUH-LMS và sẽ chính thức mở để phục cho việc tự học, ôn tập của các bạn sinh viên bắt đầu từ 12h00 ngày 3/4/2020.

Các bạn vào khóa học theo link sau:

http://lms.buh.edu.vn/course/view.php?id=2745

1


Danh mục khoá học